หน้า Membet List คือหน้าที่แสดง สมาชิกที่สมัครผ่านเรา
– หน้านี้จะแสดง ชื่อนามสกุล ของผู้ที่สมัครผ่านเรา
– แสดง Username ของสมาชิก ที่สมัครผ่านเรา

ปล . สมาชิกที่พร้อม ที่จะทำเงินให้เรา สถานะจะเป็น Active กรณีที่ Pending คือ รอทาง Admin ตรวจสอบก่อน