ในส่วนนี้จะเป็น Report แสดงข้อมูล ประสิทธิภาพ ของแต่ละ เว็บไซต์ของท่านที่ได้ทำ Affiliate กับเรา

สามารถดูอะไรได้บ้าง ?
-แสดงข้อมูล ต่างๆแบบเลือกวันได้
-แสดงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของท่าน
-แสดงจำนวนคลิก ของแต่ละเว็บไซต์ของท่าน
-แสดงจำนวนสมาชิก ที่สมัครต่อท่าน
-แสดงสมาชิกที่เข้ามาแทงบอลกับ Sbobet