วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Sbobet Affiliate ด้วยตัวเอง
– ไปที่เมนูด้านซ้าย Profile Setting
– ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ทันที ผ่านแบบฟอร์มหน้าเว็บ

วิธีเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่าน กรณีอยากเปลี่ยน ชื่อบัญชี เบอร์โทร 
– ไปที่เมนูด้านซ้าย Profile Setting
– ท่านสามารถแจ้ง Support ได้โดยตรงผ่าน LiveChat